Till huvudinnehåll

Vad kan vi göra för din arbetsplats?

Motion är den enskilda faktor som har störst betydelse för människans hälsa. Vi anser därför att hälsofrågor på arbetsplatsen ska genomföras med stor slagkraft med målet att leda personalen in i ett mer aktivt och därmed friskare liv.  Traditionell friskvård når ca 20-30 % av de anställda, ofta de som redan är fysiskt aktiva. Vi når dem den traditionella friskvården missar. Vi satsar på dem som mest behöver det. Vi får fler att bli aktiva. 

Alla kan vara med

Vi anser att en aktivitetstävling ska vara rolig, motiverande, lagom utmanande och bidra till en ökad sammanhållning på arbetsplatsen. Att det ska vara enkelt att förstå och i ett användarvänligt system ser vi som en självklarhet. 

I vår aktivitetsportfölj finns något för alla intressen. Läs mer om våra tjänster här.

Flera gånger pengarna tillbaka

Varje person som ändrar sin livsstil till det bättre är värd cirka 100 000 kr per år, räknat i färre sjukdagar. Lägg därtill ytterligare ca 100 000 kronor per år i termer av ökad arbetskapacitet. Ett flertal studier visar att på några års sikt ger strukturerat hälsoarbete tre till åtta gånger pengarna tillbaka!

Vi sköter allt

• Tidsplanering
• Marknadsföringsmaterial
• Logistik och distribution
• Vinstdragningar
• Personlig kundtjänst
• Sammanställning av utvärdering och rapporter

Högt deltagarantal

Högt deltagarantal - Vi får med ca 80 % av organisationen

Hög grad av genomförande - 70-80 % är med genom hela aktiviteten

Fortsätter motionera - Många rapporterar att de kommer röra på sig mer efter avslutad aktivitet

 

Loading...